Försäljningsguide

Team Group är ett SL-bolag som registrerats med CIF-nummer B93301257 hos notarius publicus i Nerja, Malaga, Spanien. Bolaget har sålt villor, lägenheter, tomter och kommersiella fastigheter i och kring Nerja sedan 2000. Vårt kontor ligger på Calle Carabeo 77, Nerja, bara lite längre ner längs Calle Carabeo från Hotel Carabeo och 34, som antagligen är Nerjas mest slående restaurang.

Förutom Team España innefattar Team Group även Inland Property.com som specialiserar sig på fastigheter inåt landet ända till Competa, Team Star Holiday Rentals.com som har över 170 villor och lägenheter för semesterboende i och kring Nerja, Teamstar Services som är vår fastighetsförvaltningsverksamhet och kan utföra renovering, ombyggnation och underhåll av simbassänger och trädgårdar osv. samt Fastigheternerja.se som är vår webbplats för fastighetsförsäljning som riktar sig till marknaden i Skandinavien.

Dokument som krävs för att sälja

För att efterleva decreto 218 i den spanska fastighetslagstiftningen måste alla säljare ha kopior av:

  • Escritura - (lagfartsbevis)
  • Nota simple - (en uppdaterad version som ger ett kort utdrag från fastighetsregistret och bekräftar äganderätt, beskrivning, adress osv.)
  • NIE - (ett nummer som polisen utfärdar och som är obligatoriskt för köp av bilar, fastigheter osv.)
  • IBI - (ett kvitto på betald skatt som utfärdas av kommunen eller staden och omfattar kommunala tjänster som gatubelysning, garageinfart och avfallshantering)
  • Pass - (kopior av fotosidan)
  • Kvitto på betalda kommunala avgifter – (gäller endast för dem som äger en fastighet i ett bostadsområde)
  • Energideklaration – obligatoriskt krav sedan juni 2013

Marknadsföring

Säljarna kan välja mellan ett exklusivt eller icke-exklusivt avtal.

  • Ett exklusivt avtal innebär att Team España är den enda mäklaren.
  • Ett icke-exklusivt avtal innebär att säljaren anlitar flera olika fastighetsmäklare och bara betalar den mäklare som säljer fastigheten.

Avgifterna varierar enligt fastighetens värde och avtalstyp.

I båda fallen betalas avgiften endast i samband med en försäljning och ingen avgift debiteras för marknadsföring eller ytterligare annonser på fastighetsportaler.

*Exklusivt marknadsförda fastigheter tillgängliggörs i alla händelser även till Team Españas samarbetspartner utan ökad avgift.

 

 

Annonsering

Team España är en av de största annonsörerna av fastigheter till salu öster om Malaga. Vi annonserar i de flesta lokala tidningar och har en egen tidning som utkommer fyra gånger om året. Totalt visar vi upp ett urval av de fastigheter som är till salu i fyra lokala månatliga tidningar, med en kombinerad utgåva på 12 000 exemplar i månaden som distribueras från Almuñecar till Torre del Mar och inåt landet ända till Competa. Förutom att vi annonserar på vår egen webbplats annonserar vi även på: www.inland-property.com / rightmove.co.uk och rightmoveoverseas.se

Vi skickar även uppgifter om alla våra fastigheter till minst 100 mäklare i Nordeuropa.

Säljprocessen

Reserveringsavgift
Säljteamet förhandlar fram ett anbud för både köparens och säljarens räkning. När anbudet godkänts betalar säljaren en reserveringsavgift på 3 000 euro till Team España för säljarens räkning. Det ser till att fastigheten inte längre marknadsförs, i allmänhet under fyra veckors tid.

Utväxling/undertecknande av det privata avtalet
Då denna period är slut, undertecknas det privata avtalet av båda parter och 10 % betalas direkt till säljarna. Avtalet behöver inte undertecknas i Spanien.

Inventarieförteckning
En inventarieförteckning undertecknas av båda parter och bifogas till det privata avtalet. Detta bekräftar den del av inredningen och möblerna som ingår i köpet.

Överlåtande/Undertecknande av köpebrevet
Detta sker i vanliga fall 4-6 veckor efter utväxlingen. Både köpare och säljare måste underteckna köpebrevet inför notarius publicus i Spanien. Alternativt kan de ge en fullmakt till någon som undertecknar å deras vägnar. Detta behöver ordnas i god tid före överlåtandet.

Skatt på realisationsvinst:
Skatt på realisationsvinst kan behöva betalas i Spanien alltefter de personliga omständigheterna. Processen är annorlunda beroende på var man är bosatt. I stora drag är skatten på realisationsvinst 21 % av vinsten. Ytterligare information får du genom att kontakta oss för att tala med en behörig skatterådgivare eller advokat som specialiserat sig på denna aspekt av den spanska lagstiftningen.

Den 1 juni 2013 utgav de spanska myndigheterna den kungliga förordningen 235/2013  som anger att det från och med ifrågavarande datum är obligatoriskt att ha giltig energideklaration (Certificado de Eficiencia Energética – CEE) för att kunna sälja en fastighet. Deklarationen ska innefattas i allt marknadsföringsmaterial från och med 1 juni 2013, oavsett om fastigheten marknadsförs genom en mäklare, webbportal eller någon annan kanal. Efter 1 juni 2013 måste du ha eller ha ansökt om en CEE.

Den här lagstiftningen gör att Spanien tillämpar samma bestämmelser som alla andra större länder i Europa. Spanien var det sista större landet i Europa som inte efterlevde denna bestämmelse. Team Group har utsett en ackrediterad bedömare som sköter frågan och ger gärna hans kontaktuppgifter till nuvarande och eventuella framtida säljare. Deklarationerna registreras helt i samband med fastighetens beteckning i fastighetsregistret och läggs till i myndigheternas databas som garanterar att deklarationen gäller för försäljning i 10 år efter utfärdandedagen.

Friskrivningsklausul

Trots att vi gör vårt allra bästa för att se till att måtten som anges i våra beskrivningar är korrekta, kan vi inte garantera att storleken på fastigheten och tomten är 100 % korrekta.

 

Kontakta oss om du vill ha ytterligare information eller vill be om en bedömning. Vi ser fram emot att höra av dig.

Kontakta