Köpguide

Köpprocessen i Spanien skiljer sig från de flesta andra länder och särskilt från länderna i Nordeuropa. Vi är medvetna om att hela upplevelsen är ny och främmande för de flesta köpare. Samtidigt måste vi påpeka att den fungerar, även om den är annorlunda.

Möte:
Vi uppskattar alltid att träffa dig på vårt kontor innan vi börjar visa fastigheter, helt enkelt för att se till att vi har förstått vad du vill ha och för att beskriva kostnaderna och den kommande juridiska processen.

Visning:
Vi visar så många fastigheter som behövs. Om vi inte hittar rätt fastighet för dig, söker vi i andra mäklares register för din räkning.

Anbud:
Vi förhandlar fram ett anbud för din räkning, förutsatt att anbudet godkänns och att du har valt ett juridiskt ombud. Vi kan ge dig en lista över lokala, tvåspråkiga advokater/juridiska ombud som du kan träffa och helt oberoende bestämma dig för den person som representerar dig bäst.

Reserveringsavgift:
När anbudet godkänts ber vi om en reserveringsavgift på 3 000 € som vi förvaltar för köparens räkning (beloppet kan vara högre för fastigheter med ett värde på 600 000 och högre). På så sätt reserveras fastigheten för en period på ungefär fyra veckor och därmed får andra mäklare inte marknadsföra fastigheten. Under fyraveckorsperioden diskuterar köparen med sin bank/sitt juridiska ombud och förbereder de dokument som behövs för utväxling av avtal.

Utväxling av avtal:
Avtal utväxlas efter att fyraveckorsperioden är över och köparen betalar då 10 % av den överenskomna köpeskillingen (minus reserveringsavgiften) direkt till säljaren. Samtidigt bekräftar man att resterande 90 % kommer att betalas inom en överenskommen tid, oftast 6-8 veckor efter utväxling. Både köpare och säljare undertecknar ett privat avtal samt en inventarieförteckning över det lösöre som ingår (eller inte) i köpeskillingen. Utväxling av avtal kan äga rum utan att vare sig köpare eller säljare behöver befinna sig i Spanien.

Undertecknande av köpebrev:
Om varken en eller båda parter har gett fullmakt åt en annan person att representera parten, ska både köparen och säljaren infinna sig för att underteckna köpebrevet inför notarius publicus i Spanien. Samtidigt betalas det resterande beloppet till säljaren.

Energideklaration:
Från och med 1 juni 2013 kontrollerar vi även att fastigheten har ett intyg över energideklaration (Energy Performance Certificate) som är ett obligatoriskt krav för att kunna sälja.

OBS!
Köparens advokat ansvarar för att el-, vatten- och gasanslutningar överförs till köparen. Vi rekommenderar starkt att alla köpare anlitar ett juridiskt ombud.

Kostnader:
Tre kostnader förekommer i samband med köp:
Överföringsskatt – denna ligger i intervallet 8 % till 10 %, beroende på fastighetens värde
Juridiska avgifter – Oftast kring 1 % av köpeskillingen
Fastighetsregister- och notarieavgifter - Normalt cirka 0,25 % eller mindre.

Friskrivningsklausul

Observera att måtten som anges i försäljningsbeskrivningen endast är avsedd som vägledning. Trots att vi gör vårt allra bästa för att se till att måtten som anges i våra beskrivningar är korrekta, kan vi inte garantera att storleken på fastigheten och tomten är 100 % korrekta.